صدا گذاری

نمایش 1–12 از 243 نتیجه

افکت صدای محیط: این افکت شامل صداهایی است که در محیط فیلم وجود دارند،

مانند صدای باران، صدای خیابان، صدای پرندگان و غیره.

افکت صدای جلوه های ویژه: این افکت شامل صداهایی است که برای جلوه های ویژه در فیلم استفاده می شود،

مانند صدای انفجار، صدای شلیک، صدای سقوط و غیره.

افکت صدای حرکت: این افکت شامل صداهایی است که برای نشان دادن حرکت در فیلم استفاده می شود،

مانند صدای پاشنه کفش، صدای رانندگی، صدای پرواز و غیره.

افکت صدای داستان: این افکت شامل صداهایی است که برای نشان دادن داستان در فیلم استفاده می شود،

مانند صدای گفتگو، صدای خواندن نامه و غیره.

افکت صدای موسیقی: این افکت شامل صداهایی است که برای نشان دادن موسیقی در فیلم استفاده می شود،

مانند صدای پیانو، صدای گیتار و غیره.

افکت صدای صداگذاری: این افکت شامل صداهایی است که برای نشان دادن صداگذاری در فیلم استفاده می شود،

مانند صدای رکوردر، صدای میکروفون و غیره.

افکت صدای نوآوری: این افکت شامل صداهایی است که برای نشان دادن نوآوری در فیلم استفاده می شود،

مانند صدای تلفن همراه، صدای کامپیوتر و غیره.

اطلاعات بیشتر ...