آیکون

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

نماد یک تصویر کوچک است که یک شی، مفهوم یا عمل را نشان می دهد.

آیکون ها اغلب در رابط های کاربری برای نمایش بصری یک تابع یا دستور استفاده می شوند.

در بسیاری از موارد، می توانید از نمادها برای نمایش وظایف یا دستورات رایج بدون برچسب متن استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر ...